09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 5,630,000
 • Bán 5,797,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD23095.00
 • AUD17148.30
 • CAD18566.92
 • CHF25524.95
 • CNY3609.13
 • DKK3718.87
 • EUR27833.98
 • GBP32384.22
 • HKD3000.77
 • INR320.59
 • JPY214.62
 • KRW20.96
 • KWD79358.78
 • MYR5488.28
 • NOK2638.00
 • RUB347.33
 • SAR6356.49
 • SEK2717.58
 • SGD17170.51
 • THB712.27
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền